Strømforbruk

Akkurat hvor mye strøm en varmepumpe vil bruke i ditt hjem varierer ut ifra hvilken modell du har og effekten den gir, samt hvor du bor, hvor stort huset ditt er, om det er godt isolert og så videre. Det som er strømsparepotensialet i en varmepumpe, er den delen av strømforbruket som går til oppvarming av boligen. Varmepumpen er energieffektiv og bruker mindre strøm til å varme opp boligen din enn de fleste andre oppvarmingssystemer. Med en varmepumpe betaler du egentlig bare for 25-50 % av energien som gjør at boligen din blir varm. Resten av energien hentes fra naturen – helt gratis.

Her har vi laget et regnestykke som sammenligner strømforbruket til en bolig med og uten varmepumpe.

Enova har regnet ut at en enebolig som bruker 25 000 kWh strøm i året, kan spare 4 800 kWh på en luft-til-luft-varmepumpe. Tenker man seg at strømprisen ligger på 1 krone per kWh, betyr det en besparelse på 72 000 kroner på 15 år. Ettersom en varmepumpe gjerne koster 15 000 til 30 000 kroner, kan man altså spare den inn på 3-6 år. Det er de som bor i boliger som forbruker mer enn 15 000 kWh i året som vil ha størst økonomisk utbytte av varmepumpe.

Eneboliger som bruker 25 000 kWh strøm i året, kan spare hele 4 800 kWh på en luft-til-luft-varmepumpe i året basert på tall fra Enova. Ved å investere i luft-til-luft-varmepumpe kan dekke hele 60 % eller mer av det totale forbruket som brukes på oppvarming i året. Akkurat hvor mye strøm du sparer avhengig av hvor i landet du bor, størrelsen på boligen, hvor godt boligen er isolert og hvilken varmepumpe du velger. Hvor dyr strømmen er påvirker også hvor mye du sparer sammenlignet med andre som bruker panelovner eller andre dyrere oppvarmingskilder.

Her er noen tiltak du kan gjøre for å bruke varmepumpen din på en mest mulig økonomisk måte:

 • La varmepumpen jobbe kontinuerlig, også om natta.
 • Ikke sett den på for høy temperatur. Vi anbefaler rundt 22 grader.
 • Bruk manuell styring istedenfor automatiske innstillinger.
 • Husk jevnlig vedlikehold og regelmessig service.
 • Sjekk at du har riktig varmepumpe for ditt hus og ditt behov.

Varmepumper henter gratis energi fra jord, berg, sjø og luft. Det fantastiske er at varmepumpen klarer å omdanne mer energi til oppvarming og kjøling enn den bruker selv. Energien vi tilfører varmepumpen er 100% miljøvennlig dersom energien kommer fra fornybare energikilder.

Akkurat hvor mange watt en varmepumpe bruker varierer ut ifra hvilken modell du har og effekten den gir, samt hvor du bor, hvor stort huset ditt er, planløsning, om huset er godt isolert og så videre. Enova anbefaler varmepumper til husstander som bruker mer enn 15 000 kWh i året. 

Det kommer an på modell og effekten den gir, i tillegg til hvor den er plassert og hvordan den blir brukt. Det er med andre ord umulig å svare på. Ifølge Enova bruker en norsk bolig på 120 kvadrat i snitt 14 800 kWh på oppvarming i året. Luft-til-luft-varmepumper kan dekke hele 60 % eller mer av det totale forbruket. Varmepumpen er nemlig svært energieffektiv og skaper mer energi enn det den bruker selv.

Vedlikehold

Det er viktig å rengjøre varmepumpen jevnlig for at den skal fungere best mulig og gi maksimal ytelse. Med jevne mellomrom bør du støvsuge filteret i innedelen og sjekke at utedelen er fri for løv, is eller annet som dekker til. Varmepumpen fanger opp blant annet støv og pollen som blir værende i filtre, luftrenser og spjeld. Dette fører til svekket effekt og mer slitasje på varmepumpen. Det er derfor viktig å fjerne alt smuss én gang i måneden for at varmepumpen skal fungere optimalt og ha lengst mulig levetid. Dersom det røykes inne eller du har kjæledyr kan det være nødvendig å rengjøre filtrene oftere. En mer grundig rengjøring med rensemiddel for varmepumpe bør gjøres 1-2 ganger i året.

 1. Skru av varmepumpen
 2. Åpne lokket over filtrene
 3. Støvsug og rens godt
 4. Vask innedelen

Les mer om hva du selv kan gjøre av vedlikehold og rengjøring av varmepumpen.

Man bør utføre service på varmepumpen hvert 2. eller 3. år. En varmepumpe er for folk flest en stor investering og et produkt man ønsker at skal vare så lenge som mulig, samtidig som man ønsker at pumpen skal fungere best mulig og kan gi maksimal ytelse. Derfor er det viktig å ta vare på varmepumpen sin for å bevare levetiden.

Les mer om service her.

 1. Åpne frontdekselet.
 2. Ta ut de fremste støvfiltrene. Disse er forholdsvis store og blir fulle av støv og lo.
 3. Filtrene kan du enten skylle med vann under springen, støvsuge eller tørke over med våt klut fuktet i såpevann. Husk å la dem tørke før de settes inn igjen.
 4. Lukk frontdekselet. Ferdig!

Dette vør gjøres én gang i måneden, men hyppigere dersom det røykes inne eller du har kjæledyr. Støv og pollen blir værende i filtret og dette fører til svekket effekt og mer slitasje på varmepumpen dersom filteret ikke renses jevnlig.

 1. Sett varmepumpen i “kjøledrift” dersom varmepumpen selv ikke kjører automatisk avriming for å fjerne isen.
 2. Følg med på utedelen og undersøk først om pumpens utedel ikke sitter fast i isen.
 3. Avslutt kjøling når isen er borte.

Du kan også sette på varmepumpens kjølefunksjon. Ved å la varmepumpen stå på kjøling vil varmepumpen suge varmen ut av huset, noe som fører til at utedelen blir varm og isen vil tine.

Når varmepumpen står på kjøling vil det oppstå kondens på grunn av temperaturforandringer, noe som gjør at det vil dryppe vann fra radiatoren i innedelen av pumpen. Dersom varmepumpen er montert riktig med kondensslange vil vannet dreneres ut til utedelen av varmepumpen. Hvis du ser at det renner vann fra utedelen av varmepumpen på varme sommerdager så er dette altså helt normalt.

 • Dersom det er vann i innedelen bør du sjekke om kondensslangen er tett eller blokkert på noe vis.
 • Unngå mugg og sopp ned å la varmepumpen stå i viftemodus etter den har blitt brukt til kjøling, slik at kondens tørkes opp fra pumpen før den slås helt av.
 • Kommer det is fra innedel bør du sette varmepumpen tilbake i varmemodus. Ikke bruk automatisk innstilling eller kjøling før årsaken er funnet og korrigert.

Blinkende lys og feilkoder kan bety flere ting.

 1. Dårlig Wi-Fi forbindelse
 2. Utedelen kjører avriming
 3. Det er noe galt med varmepumpen. Sjekk manualen for betydningen av feilkode.
 4. Sjekk om noe hindrer lukene i å åpnes automatisk, start varmepumpen på nytt eller ta ut strømmen helt.

Noter deg ned antall blink i en serie på Operation og Timer lampen. Se feilkoder dokument for din varmepumpe. Forsøk først å finne svaret selv, men om du ikke lykkes hjelper vår support avdeling deg.

Dersom kondensvannet i varmepumpens innedel ikke får tørket opp ordentlig vil det skape vond lukt og mugg over tid. Vi anbefaler å la varmepumpen kjøre i viftemodus for å få tørket ut innedelen etter bruk av kjøling. Fortsetter lukt å være et problem så bør du få en tekniker til å komme for å ta service av pumpen din.

Generelt

Enkelt forklart er en varmepumpe en maskin som omdanner energi som allerede er rundt oss til varme og kulde. Det fantastiske er at varmepumpen klarer å omdanne mer energi til oppvarming og kjøling enn den bruker selv. Energien (varmen) hentes fra jord, berg, sjø og luft. Energien vi tilfører varmepumpen er 100% miljøvennlig dersom energien kommer fra fornybare energikilder.

Å installere varmepumpe reduserer strømforbruket og kan gi store årlige energi- og økonomiske besparelser. Det gir også bedre luftkvalitet og inneklima i hjemmet, noe som er bra for alle, særlig allergikere. Varmepumpen gi en jevn oppvarming der det er enkelt å kontrollere temperaturen. I tillegg fungerer varmepumpen som aircondition om sommeren. Varmepumpe er trygg og barnevennlig oppvarmingskilde og ikke minst utrolig enkel å vedlikeholde.

Det er viktig å vite at det er forskjeller i bruk av varmepumpen til vinterbruk i forhold til sommeren. De fleste lar varmepumpa stå på hele vinteren, men om sommeren er ikke det så smart. Lar du den stå på auto så vil varmepumpen selv finne ut om den skal varme eller kjøle. Da risikerer du at pumpa varmer om natta og starter kjøling om morgenen, og den vil bruke unødig mye energi. Vi anbefaler å skru på varmepumpa etter behov om sommeren når huset føles ubehagelig varmt eller i perioder med mange varme dager.

Stort sett alle varmepumper kan brukes til kjøling. Er varmepumpen korrekt installert og montert med kondensslange er det bare å sette i gang. Velg en lav temperatur på varmepumpen dersom du ønsker å avkjøle luften i huset ditt. Velg manuelle innstillinger og finn en temperatur som er behagelig for deg.

Hvor stor varmepumpe du trenger avhenger av mange ulike faktorer. Det kommer an på boligen din, hvor kaldt det er i snitt der du bor, hvor godt isolert boligen din er og så videre. En ny og godt isolert bolig trenger en mindre effektiv varmepumpe enn et stort hus av eldre dato. Store hus trenger gjerne to innedeler for å fordele varmen i bruksrommene. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende befaring. Det er den enklest måten og få tilpassede svar for ditt behov i din bolig.

Varmepumpen bør monteres i eller ved oppholdsrom slik at det blir varmt der du oppholder deg. Gjerne et sted der den varme luften spres til de ønskede områdene. På befaring finner vi det mest egnede stedet i din bolig. Et hovedskille mellom varmepumper er skillet mellom vegg- og gulvmodeller. En veggmodell plasseres høyt på veggen, og vil ofte være raskere og mer effektiv enn en gulvmodell til å varme opp rommet. På den andre siden er modeller som plasseres på gulv litt mer diskré og stillegående, og de er mest effektive dersom dere har det gulvkaldt hjemme. Det er med andre ord en vurderingssak, men du bør altså bestemme deg for plassering før du velger modell.

Fordelen med veggmodell som er montert høyt på veggen er at den vil være raskere og mer effektiv enn en gulvmodell til å varme opp rommet da luften sprer seg lettere rundt om i huset. Fordelene med en gulvmodell er at de ofte er mer stillegående enn veggmodellene, i tillegg til at de er bedre dersom du sliter med at det er gulvkaldt i huset. Gulvmodellene er også litt mer diskré, og kan bygges delvis inn i veggen slik de blir til enda mindre synlige.

Med jevnlig service og vedlikehold vil en varmepumpe fra Fujitsu ha en levetid på minst 15 år. Dersom du ikke tar vare på den vil levetiden raskt kunne reduseres. Service på varmepumpen forebygger redusert varmeeffekt og levetid. Ved vedlikeholdsservice vil også det elektriske anlegget kontrolleres. I tillegg vil det i mange tilfeller være nødvendig å få utført regelmessig service på varmepumpen for at garantien skal kunne overholdes.

En varmepumpe henter varme direkte fra uteluften. Dette resulterer i at det blir lavere strømforbruk og dermed mindre CO2-utslipp. I Norge går rundt 70 % av strømbruken til en gjennomsnittlig husholdning til oppvarming. Det sies at du med en varmepumpe i snitt kan redusere energiforbruket ditt tilsvarende fire bilers årlige CO2-utslipp. Å bytte til en mer energisparende varmekilde gir dermed et stort potensial for å kunne redusere energiforbruket. Både Enova og Naturvernforbundet anbefaler varmepumpe som miljøtiltak.

Det er utedelen av varmepumpa som skal plasseres utendørs. Denne lager mer støy og slipper ut kondensert vann som gjør at den ikke egner seg innendørs. Det er viktig å huske på at varmepumpen er avhengig av fri lufttilstrømming for å fungere optimalt. Sørg derfor for at utedelen ikke er fullstendig tildekket, og invester gjerne i et tak eller deksel for å beskytte den. Utedelen bør plasseres minst en halv meter over bakken. Ha alltid støy i bakhodet når utedelen plasseres, og unngå å plassér den rett ved soveromsvindu til verken deg eller naboen.

Fujitsu sine modeller har lavt lydnivå og er stille drift. Lydnivå blir oppgitt for både utedel og innedel i decibel – dB(A). Lyd i utedel kommer fra vifte og kompressor. På innedelen kommer den fra viften. For utedelen varierer lydnivået fra 43 til 65 db(A). For innedelen varierer lydnivået fra 21 dB(A) til 64 dB(A). Vårt menneskelige øre oppfatter en økning på 10 db(A) som en dobling av lydtrykket. Forskjellen er derfor mye større enn du tror når du bare ser tallet. Merk at det kan være ganske stor forskjell på støynivået til de forskjellige varmepumpene.

Som en hovedregel sier vi at gulvmodeller støyer minst. Det er fordi de er større og har dermed større overflate som avgir varme til rommet. Da kan luftstrømmene som blåses ut være litt lavere og viften kan gå roligere. Støy varierer likevel ut fra hvilket merke og modell du kjøper, så les nøye på modellen før du bestemmer deg.

Dersom varmepumpen stopper opp på vinteren er det mest sannsynlig for å ta en automatisk avriming. Dette betyr at det utfelles vann som vanligvis samles i en dryppanne i bunnen av utedelen og dreneres vekk. Etter en automatisk avriming vil maskinen starte opp igjen av seg selv etter 15-20 minutter. Sjekk at din varmepumpe er spesialtilpasset nordisk klima slik at dreneringen ikke fryser til. I noen tilfeller klarer ikke varmepumpen fjerne is eller rim selv. Prøv først å sette varmepumpen i kjøledrift, og kontakt din forhandler dersom dette ikke fjerner isen.

Varmepumpen bør stå på en passelig temperatur som passer dine behov. Vi pleier å anbefale rundt 22 grader. Det lønner seg å bruke manuelt modus i stedet for automatisk modus. Sett varmepumpen på akkurat den graden du ønsker å ha i hus. Det er ikke vits i å skru opp varmepumpen på en mye høyere grad – det vil ikke bli raskere varmt av den grunn.

På varme sommerdager kan du enkelt bruke varmepumpen din som aircondition ved å velge en lavere temperatur. Velg en lav temperatur på sommeren når det er varmt ute, slik at varmepumpen din kjøler ned huset ditt. Husk å slå dette av på kveldstid når temperaturen synker av seg selv, slik at pumpen ikke bruker strøm på å varme opp huset igjen på kveldstid.

Forsikre deg om at din varmepumpe har en original Wi-Fi-modul installert. Dette er standard på Norgespumpa, mens ved øvrige modeller er dette tilbehør som må bestilles og installeres av montør. Les vår step by step-guide til hvordan du kobler din varmepumpe til Wi-Fi her.