Artikler

Service på varmepumpen gir mer effektiv drift og mindre slitasje

blank

En varmepumpe er for mange en stor investering som skal benyttes i lang tid fremover. I likhet med annen elektronikk, krever også varmepumper vedlikehold og stell. Med jevnlig service og vedlikehold vil en varmepumpe ha en levetid på minst 15 år! Dersom du ikke tar vare på den vil levetiden raskt kunne reduseres.

Hva kreves av vedlikehold? Er service i det hele tatt nødvendig? Vi får flere spørsmål angående service; hva det innebærer og hva du som kunde selv kan foreta av vedlikehold.

Er service på varmepumpen nødvendig?

Ja, absolutt! Service på varmepumpen forebygger redusert varmeeffekt og levetid. Ved vedlikeholdsservice vil også det elektriske anlegget kontrolleres. I tillegg vil det i mange tilfeller være nødvendig å få utført regelmessig service på varmepumpen for at garantien skal kunne overholdes.

Hvor ofte det bør utføres service på varmepumpen varierer for ulike typer og modeller, men de behøver generelt minimalt med vedlikehold. For Fujitsu Varmepumper sine modeller anbefaler vi service annethvert år, og dersom du følger anbefalinger for vedlikehold og service er du sikret en effektiv varmepumpe med stabil drift i mange år! Nedenfor har vi samlet det som normalt sett vil utføres ved varmepumpeservice:

Varmepumpeservice (luft-luft-varmepumpe):

 • Rengjøring av innedel og rensing av register (varmeveksler), i tillegg til rensing av finfilter og eventuelt bytte av mikro/kullfilter
 • Rengjøring av utedel og rensing av register (varmeveksler)
 • Test av ytelse og måling av avgitt effekt fra varmepumpen
 • Kontrollmåling av spenning, strøm og jord
 • Bytte av batterier i fjernkontroll og kontroll av alle funksjoner
 • Kontroll av kondensvannslangen for å forhindre fuktskader
 • Sjekk av isolering, da spesielt limskjøter og lignende
 • Lekkasjekontroll av anlegget og kontroll av at det er tilstrekkelig med kjølemedium på anlegget
 • Visuell sjekk av varmepumpeanlegget

Hva kan du gjøre av vedlikehold selv?

Varmepumpen fanger opp blant annet støv og pollen som blir værende i filtre, luftrenser og spjeld. Dette fører til svekket effekt og mer slitasje på varmepumpen. Det er derfor viktig å fjerne alt smuss én gang i måneden for at varmepumpen skal fungere optimalt og ha lengst mulig levetid. Dersom det røykes inne eller du har kjæledyr kan det være nødvendig å rengjøre filtrene oftere.

Vedlikehold du bør utføre selv (luft-luft-varmepumpe):

 • Fjern løv og greiner fra utedelen om høsten
 • Rengjør jevnlig innedelen av varmepumpen med en fuktig klut
 • Rengjør filtrene i innedelen. Når disse blir tette reduseres varmeeffekten betraktelig, derfor er det viktig at de holdes rene. Slik renser du enkelt filtrene i varmepumpen:
  • – Når du åpner frontdekselet skal du enkelt kunne ta ut og sette på plass de fremste støvfiltrene, som er forholdsvis store og blir fulle av støv og fin lo. Filtrene kan du enten skylle med vann under springen, støvsuge eller tørke over med våt klut fuktet i såpevann. Husk å la dem tørke før de settes inn igjen.

Serviceavtale

En serviceavtale sørger for at du får utført regelmessig service og vedlikehold av din varmepumpe. Dette vil bidra til å øke varmepumpens levetid og effektivitet, forbedre sikkerheten og redusere risikoen for driftsfeil.

FJ Klima og Fujitsu Varmepumper har et stort nettverk av autoriserte forhandlere over hele landet som utfører service på varmepumper. Når du går til innkjøp av en varmepumpe anbefaler vi deg å inngå en serviceavtale med den autoriserte forhandleren som installerte varmepumpen, da du vil få den beste avtalen til en god pris!

Har du behov for service på din varmepumpe? Trykk på knappen under for å finne en forhandler nær deg.