1 PERSONVERN­ERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder for FJ Klima Norge AS sin nettside – fjklima.no samt for våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. FJ Klima Norge AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Som registrert har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Du kan også protestere på behandling av personopplysninger for markedsføringsformål. Du kan også sende inn klage til Datatilsynet, og du finner mer informasjon på datatilsynets nettsider her: https://www.datatilsynet.no/. Du finner mer informasjon om dine rettigheter nederst i denne personvernerklæringen.

Dersom du ønsker å utøve en av dine rettigheter slik som for eksempel sletting kan du kontakte vårt kundesenter, eller sende en henvendelse til oppgitt informasjon nedenfor:

Kontaktinformasjon

Vi kan nås på: post@fjklima.no / telefon 73 20 07 00

Du kan også henvende deg til vårt hovedkontor på Bryne som har adresse:

FJ Klima Norge AS Prestegardsmarka 4
4347 Lye

2 Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi er opptatt av å sikre dine rettigheter etter reglene i personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, samt informasjon om hvordan vi administrerer dine personopplysninger.

Loven om behandling av personopplysninger er den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern i Norge. Ved personopplysninger menes direkte eller indirekte informasjon som kan knyttes til en fysisk person. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

3 Følgende punkter er i bruk i erklæringen:

De registrerte: Dette er de personene som personopplysningene gjelder, eksempler på registrerte er brukere, kunder, ansatte osv.

Personopplysninger: Dette er informasjon som kan knyttes til en bestemt person. Eksempler på dette kan være navn, telefonnummer, adresse osv.

Databehandler: Dette er personene som behandler personopplysningene i henhold til avtalen med den behandlingsansvarlige.

Behandlingsansvarlige: Dette er personen som bestemmer formålet med behandlingen. Den behandlingsansvarlige har også i oppgave å bestemme hvilke hjelpemidler som skal benyttes for å behandle personopplysningene. Det er denne virksomheten eller personen som har ansvar for at behandlingen av opplysningene skjer i henhold til loven.

Behandlinger: Dette gjelder handlinger eller aktiviteter som blir utført med personopplysningene. Eksempler på dette kan være innsamling, spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring og sammenstilling eller samkjøring.

4 Slik henter vi dine opplysninger:

Vi har flere måter å innhente personopplysninger om deg på. En av måtene er gjennom kilder som du har pekt ut eller at vi samler inn opplysningene direkte fra deg. En annen måte er å få informasjon fra noen som representerer deg eller ved å innhente opplysninger direkte fra andre private eller offentlige institusjoner.

Vi samler også inn opplysninger dersom du har forespurt en av våre tjenester via en tredjepart (f.eks. fra tjenestetorget) og valgt at dine opplysninger sendes til oss.

Vi innhenter personopplysninger når det er nødvendig i forbindelse med dine avtaler med oss, eller for markedsføringsformål. Dette gjør vi for å kunne tilfredsstille dine ønsker og behov som kunde eller samarbeidspartner. Vi kan også be deg oppgi informasjon for å kunne motta et tilbud fra oss.

5 Lagring av personopplysninger

Vi lagrer informasjon som er relevant for å kunne utføre våre forpliktelser i henhold til avtaler eller for å kunne utføre en leveranse. Vi oppbevarer opplysningene så lenge vi har et eksisterende avtaleforhold, og i tråd med eventuelle lovpålagte plikter.

Vi kan også lagre opplysninger dersom det er nødvendig for å fastsette, forsvare eller gjøre gjeldende et rettskrav, eller basert på en annen berettiget interesse som oppgitt nedenfor, eller basert på ditt samtykke.

6 For hvilket formål benytter vi personopplysningene

Vi benytter personopplysningene til følgende formål og basert på følgende rettslige grunnlag:

Markedsføring:  Vi behandler personopplysninger for markedsføringsformål, gjennom bruk av cookies på våre nettsider (se nedenfor) og i forbindelse med at du henvender deg til oss for å motta tilbud. Behandlingen er basert på samtykke etter GDPR artikkel 6(1)(a).

Befaring:  Dersom du henvender deg til oss for å forespørre en befaring vil vi formidle dine kontaktopplysninger samt din henvendelse til en av våre klimapartnere. Behandlingen er basert på at vi gjennomfører tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse etter GDPR artikkel 6(1)(b).

Leverandøradministrativt arbeid:  For å håndtere samarbeid med våre leverandører behandler vi personopplysninger som navn, stilling og kontaktopplysninger til representantene for våre leverandører. Behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å kunne følge opp våre leverandøravtaler og har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(f).

Kundeoppfølging:  For å håndtere samarbeid med våre kunder (som ikke er enkeltpersoner, men bedrifter eller virksomheter) behandler vi personopplysninger som navn, stilling og kontaktopplysninger til representantene for våre kunder. Behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å kunne følge opp våre kundeavtaler og har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(f). Dersom vi inngår avtale direkte med enkeltpersoner vil behandlingen være basert på at det er nødvendig for å gjennomføre avtalen etter GDPR artikkel 6 (1)(b).

Fakturering og levering av tjenester:  For å utføre fakturering og levering av våre tjenester behandler vi informasjon som navn, adresse, kontaktopplysninger og faktureringsinformasjon. Dersom vi skal fakturere og/eller levere til en bedrift eller virksomhet er behandlingen basert på vår berettigede interesse i å kunne gjennomføre fakturering og levering etter GDPR artikkel 6 (1)(f). Dersom vi skal gjennomføre aktiviteten knytte til enkeltpersoner vil behandlingen være basert på at det er nødvendig for å gjennomføre avtalen etter GDPR artikkel 6 (1)(b).

Svare på forespørsler om tilbud:  Vi mottar opplysninger fra tredjeparter dersom du har bedt disse om å dele opplysningene med oss for å innhente tilbud. Vi mottar da dine kontaktopplysninger, samt at du eller din bedrift ønsker et tilbud fra oss. Vårt formål med behandlingen er å kunne gi et tilbud og deretter inngå en avtale med deg eller selskapet du representerer. Behandlingen være basert på at det er nødvendig for å gjennomføre tiltak før avtaleinngåelse basert på den registrertes anmodning etter GDPR artikkel 6 (1)(b).

Videreformidle henvendelser:  Dersom du har tatt kontakt med oss for å motta et tilbud kan vi videreformidle dine kontaktopplysninger og at du har vist interesse for en av våre tjenester eller produkter til våre forhandlere. Dette gjør vi dersom vi selv ikke kan inngå avtale med deg. Formålet er å kunne levere en tjeneste til deg og behandlingen er basert på at på at delingen av informasjon er er nødvendig for å gjennomføre tiltak før avtaleinngåelse basert på den registrertes anmodning etter GDPR artikkel 6 (1)(b).

7 Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene

Lagringstiden for opplysningene varierer avhengig av hvilke formål det blir brukt til, men vi oppbevarer kun opplysningene så lenge det er nødvendig. Dersom opplysningene ikke lenger er relevante, vil vi slette eller anonymisere disse.

Mer konkret innebærer dette at vi vil slette dine personopplysninger når vi har avsluttet samarbeidsforholdet med en leverandør og det ikke lenger er nødvendig å komme i kontakt med leverandøren. Dersom behandlingen er basert på samtykke vil vi slette personopplysningene så snart du har trukket tilbake ditt samtykke.

Vi kan oppbevare dine kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og hvilken varmepumpe du har kjøpt. Dette gjør vi for å ivareta en berettiget interesse etter GDPR artikkel 6 (1)(f) i å kunne varsle kunder ved feil eller defekter som kan ha betydning for f.eks. sikkerheten til produktet. Disse opplysningene oppbevarer vi i 15 år.

Dersom opplysningene er bokføringspliktige vil vi oppbevare dem i henhold til kravene i bokføringsloven.

8 Hvordan beskytter vi opplysningene

Ved planlagt og systematisk arbeid ivaretar vi informasjonssikkerheten ved å benytte tekniske organisatoriske tiltak og beskytter de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. Dersom vi deler opplysningene med en tredjepart stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet.

9 Hvem deler vi opplysningene med

Vi utleverer kun dine personopplysninger til en tredjepart dersom dette er i tråd med formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for å dele opplysningene slik som lov eller samtykke. Dersom dine personlige opplysninger blir utlevert til en tredjepart, sikrer vi at vi har et rettslig grunnlag for dette. Vi sender kun personopplysninger til betrodde samarbeidspartnere. Det kan være nødvendig for oss å dele opplysninger med leverandører og montører for å gjennomføre en leveranse eller tjeneste til deg.

Vi kan også benytte underleverandører (såkalte databehandlere). Disse vil da handle på vegne av oss, og det sikrer vi gjennom inngåelse av databehandleravtaler. Alle tredjeparter som mottar personopplysninger, har et ansvar for at dataene behandles i samsvar med loven.

10 Lagrede personopplysninger

Du kan kontakte oss dersom du har noen spørsmål rundt opplysningene vi lagrer om deg. Hvis det er feil i opplysningene eller informasjonen endres (adresse, navn, epost) er vi takknemlige om du kontakter oss slik at vi kan rette opp i dette.

Du har rett til å be oss om å slette, endre eller begrense behandlingene av personopplysninger samt motsette deg visse former for behandling. Du kan alltid trekke samtykket på behandling av personopplysninger (som er basert på ditt tidligere samtykke).

11 Overføring av personopplysninger ut av EU/EØS

Vi behandler dine personopplysninger i hovedsak innenfor EU/EØS. Vi kan i visse tilfeller benytte databehandlere som er etablert utenfor EU/EØS slik som Google og Hubspot. Vi har inngått EU Standard Contractual Clauses for å ivareta kravene i personopplysningsloven til overføring av personopplysninger ut av EU/EØS. Du kan kontakte oss for nærmere informasjon.

12 Vi bruker Cookies

Cookies er en informasjonskapsel som inneholder små midlertidige filer. Disse blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside. Vi bruker denne informasjonskapselen for å analysere bruksmønsteret på våre nettsider, men også for å gi deg skreddersydd informasjon om markedsføringen. Ved å analysere bruksmønsteret på nettsiden kan vi forbedre og optimalisere for å gi brukere en bedre opplevelse på nettsiden.

Du kan aktivere og deaktivere cookies via innstillingene i nettleseren din. Dersom du velger å nekte cookies, kan det føre til at noen funksjoner og tjenester på nettsiden slutter å fungere. Vi benytter Google Analytics som analyseverktøy, denne tjenesten bruker cookies.

13 Ditt samtykke

Denne nettsiden anvender «cookies», også omtalt som «informasjonskapsler». Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Vi deler dessuten informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid, som kan kombinere den med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres.

Cookies er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv.

Vi bruker alltid cookies som er strengt nødvendig for driften av dette nettstedet. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse.

Dette nettstedet bruker forskjellige typer cookies. Noen cookies er lagt inn av tredjeparts tjenester som vises på våre sider.

Du kan endre eller oppheve ditt samtykke via cookie erklæring på nettstedet vårt.

Les våre retningslinjer for personvern for å lære mer om hvem vi er, hvordan du kan nå oss og hvordan vi behandler personlige data.

Ditt Samtykke gjelder følgende domener: fujitsu-varmepumper.no

Nødvendig

Nødvendige cookies er avgjørende for grunnleggende funksjoner på nettstedet, og nettstedet fungerer ikke på den tiltenkte måten uten dem. Disse cookies lagrer ikke personlig identifiserbare data. Vi bruker følgende nødvendige cookies:

 

Cookie Varighet Beskrivelse
cookielawinfo-checkbox-performance 1 år Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category “Performance”.
cookielawinfo-checkbox-analytics 1 år Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the “Analytics” category.
cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 år Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the “Advertisement” category.
cookielawinfo-checkbox-others 1 år Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category “Others”.
CookieLawInfoConsent 1 år CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
cookielawinfo-checkbox-necessary 1 år Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the “Necessary” category.
cookielawinfo-checkbox-functional 1 år The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.

Analyse

Analytiske cookies brukes til å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet. Disse cookies hjelper deg med å gi informasjon om beregningene antall besøkende, fluktfrekvens, trafikkilde osv.

Cookie Varighet Beskrivelse
_ga_* 1 år 1 måned 4 dager Google Analytics sets this cookie to store and count page views.
_ga 1 år 1 måned 4 dager Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors.
_gid 1 dag Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_gat_gtag_UA_* 1 minutt Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID.
CONSENT 2 år CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.

Annonse

Annonse cookies brukes til å levere besøkende med tilpassede annonser basert på sidene de besøkte før og analysere effektiviteten av annonsekampanjen.

Cookie Varighet Beskrivelse
YSC sesjon Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages.
VISITOR_INFO1_LIVE 5 måneder 27 dager YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface.
yt-remote-device-id aldri YouTube sets this cookie to store the user’s video preferences using embedded YouTube videos.
yt-remote-connected-devices aldri YouTube sets this cookie to store the user’s video preferences using embedded YouTube videos.
yt.innertube::nextId aldri YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requests aldri YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.

Funksjonell

Funksjonelle cookies hjelper deg med å utføre visse funksjoner som å dele innholdet på nettstedet på sosiale medieplattformer, samle tilbakemeldinger og andre tredjepartsfunksjoner.

Cookie Varighet Beskrivelse
woodmart_recently_viewed_products sesjon