Artikler

Vi setter stadig større pris på komfort og mange installerer varmepumper på hytta.

blank

Varmepumpe er et miljøvennlig alternativ hvis du ønsker høy komfort og lave energiutgifter på hytta. En Fujitsu varmepumpe kan redusere energikostnadene til oppvarming med inntil 75 prosent sammenlignet med direkte elektrisk oppvarming.

Varmepumpe på hytta er en langsiktig og god investering

Å installere varmepumpe på hytta er en langsiktig investering. Fordelen er at det koster lite å varme opp hytta når du først har installert varmepumpe. Driftskostnadene er også langt lavere enn med for eksempel gass, olje eller parafin.

En varmepumpe gir ingen lokale utslipp og er derfor også bra for miljøet.

Vedfyring i kombinasjon med luft-til-luft varmepumpe

En varmepumpe gir en stabil og jevn varme i hytta og kan også gi et bedre inneklima. Du kan selvsagt fyre i peisen i tillegg for ekstra hygge. Luft-til-luft-varmepumper er ofte en god kombinasjon med vedfyring og vil bidra til luftsirkulasjon slik at varmen fordeles bedre i hytta.

Varmepumpe bevarer bygget

Med en varmepumpe på hytta vil du normalt kunne ha en grunn temperatur på mellom 5 og 10 grader når hytta ikke er i bruk. Med en tilnærmet konstant temperatur gjennom året bevares hyttas bygningskropp langt bedre og det er mindre risiko for fuktskader. Det er heller ingen risiko for frosne rør. Varmepumpen bruker lite energi når den brukes til å holde en minimumstemperatur i hytta.

Plassering av inne- og utedel på hytta

Riktig plassering inne i hytta er viktig for å få en maksimal utnyttelse og komfort av varmepumpen. I tillegg er plasseringen av utedelen kritisk i forhold til både vedlikehold og skjerming av utstyret, spesielt i værharde strøk. Utedelen bør ikke stå værutsatt og helst i ly av vinden, og det kan være lurt å finne en krok som er delvis skjermet av tak eller sidevegger. Det kan også være en løsning å kjøpe et varmepumpehus med åpne sprosser.

Derfor er det viktig å bruke fagfolk til installasjon. Det er i dag krav om at alle installatører skal være f-gass-sertifisert, og at firmaer som utfører arbeidet må være en f-gass-godkjent bedrift.

FJ Klima Norge har godkjente forhandlere over hele landet og dekker de fleste distrikt. Kontakt oss gjerne på post@fjklima.no for å sjekke om vi har en forhandler i ditt hytteområde.

Viktig å huske på ved valg av varmepumpe på hytta

  • Varmepumpen bør ha funksjon for vedlikeholdsvarme, – minimumstemperatur på 10 grader.
  • Luft-til-luft-varmepumper har en egen funksjon der den avfukter luften. Dette kan være en nyttig funksjon på hytta.
  • Har du internett på hytta så er det viktig å finne ut om modellen som anbefales kan styres via en “app”