Artikler

Varmepumpe ABC

blank

Lager en varmepumpe stygge/sjenerende hull i huset

For å montere en varmepumpe så kreves det et ca. 60 mm stort hull i en yttervegg pga. gjennomføring av rør. Under installasjon vil hullet bli tettet med fugeskum slik at trekk unngås. Hullet er ikke synlig da det dekkes av varmepumpens innedel og utvendig av plastikkanaler.

Hvor lang levetid har en varmepumpe?

Avhenger av bruksmønster, vedlikehold og varmepumpemodell, men typisk 10-15 år, i noen tilfeller vesentlig lengre.

Hvor mye penger sparer jeg på å installere en varmepumpe?

Avhenger sterkt av modell og produsent. Mange av de rimeligere modellene er ikke laget for et nordisk klima og klarer derfor ikke yte på vinterstid. Besparelsen man gjør er også veldig individuell da den vil bli påvirket av blant annet planløsning, plassering, riktig dimensjonering, installasjon, vedlikehold og bruksmønster. Les også mer under ”besparelse”.

Bør jeg ha service på varmepumpen?

Vi anbefaler en vedlikeholdsservice annenhvert år for å forebygge redusert varmeeffekt og levetid. Ved en vedlikeholdsservice vil også det elektriske anlegget bli kontrollert. Jevnlig service sørger for at du hele tiden får mest igjen for din investering.

Hvorfor stopper varmepumpen opp på vinterstid ?

De fleste varmepumper kommer i dag med automatisk avriming, som betyr at det utfelles vann som vanligvis samles i en dryppanne i bunnen av utedelen og dreneres vekk. Etter en automatisk avriming vil maskinen starte opp igjen av seg selv etter 15-20 minutter. Sjekk at din varmepumpe spesialtilpasset nordisk klima slik at dreneringen ikke fryser til.

Hvor mye vedlikehold krever en varmepumpe?

Minimalt. Dersom en varmepumpe er montert korrekt, vil den kreve lite vedlikehold og ettersyn. Typisk er periodisk støvsuging / skylling av støvfilter. Sjekk også utedelen med jevne mellomrom slik at denne ikke tettes til av løv og smuss. Dette kan blokkerer luftstrømmen som igjen vil bidra til at redusert effekt.

Vil varmepumpen gi nok varme på vinteren?

De fleste varmepumper gir mye varme også når det er kaldt ute. I dag gir de beste varmepumpen varme selv ved-25oC. Sjekk at varmepumpen er tilpasset nordiske forhold da det desverre selges varmepumper i Norge hovedsakelig egnet som aircondition ved varmere temperaturer. Disse vil kunne få driftsproblemer når temperaturen går under 0.

Husk likevel at en varmepumpe aldri dimensjoneres til å dekke 100 % av varmbehovet ditt og noe supplement på de kaldeste dagene vil bli nødvendig. Det positive er at man vil få økt utnyttelse av tilleggsvarmen når man bruker den med varmepumpen fordi varmepumpen sørger for å trekke ned varm luft som ligger oppunder taket og distribuerer den varme luften jevnt i huset.

Hvor mye støy lager en varmepumpe?

I dag har luft/luft varmepumpens inne- og utedeler blitt mer stillegående på grunn av stadig forbedret teknologi. Med en skikkelig installasjon og riktig plassering er derfor lydnivået ikke et stort problem hos varmepumpene lenger. Vanligvis er de dyreste modellene også de som er mest stillegående. Varmepumpens utedel bør ikke plasseres i nærheten av et soveromsvindu eller inntil naboens bolig. Bor du i rekkehus, leilighet bør man være spesielt oppmerksom på dette. En seriøs aktør vil kunne finne en tilfredsstillende løsning. Husk også at lydnivået ofte varierer med årstid da varmepumpen på vinterstid vil svive hardere, og følgende lage mer lyd, enn på sommerstid. Å plassere varmepumpen på terassen trenger derfor ikke være problematisk ifht. støy da denne mest sannsynligvis ikke er påskrudd mens du nyter solen på terassen.

 Men jeg synes innedelen er så stygg!

Varmepumpene får en stadig mer elegant og enkel utforming som følge av at stadig flere er opptatt av hvordan varmeanlegget passer inn i interiøret inne og i omgivelsene ute. De siste årene har det derfor skjedd mye i forhold til utforming og design på varmepumpene. Det finnes nå produkter og løsninger på markedet som vil tilfredsstille selv den mest kresne; veggmodeller, gulvmodeller, designmodeller og innebygde modeller er noen av valgene man har. Det finnes også muligheter for å lakkere innedelens deksel for at varmepumpen enklere skal gli inn i miljøet. Til utedelen kan man for eksempel gå til innkjøp av et varmepumpehus som kan males i samme farge som huset og dermed i stor grad skjule installasjonen.

Hva med strøm?

En fast installasjon som varmepumpe bør ikke få strøm fra stikkkontakt, men ha en egen kurs (10-16A). Om strømtilknytning er på ute- eller innedel varierer mellom modellene. Bruker du stikkontakt må den være jordet og kursen må ha tilstrekkelig kapasitet og jordfeilbryter. Vi anbefaler at du bruker godkjent installatør. Obs! Elektrisk installasjon er som regel ikke inkludert i pris fra varmepumpeleverandøren.