Artikler

Sparer familien for både utgifter og dårlig helse

blank

Visste du at en investering i varmepumpe ikke bare gjør strømregningen mer lommebokvennlig, men at det også sparer familien for dårlig helse?

Det er ikke bare strømregningene og innetemperaturen som påvirkes av varmepumpen. Luften blir også renere med en varmepumpe i boligen. Filtre i pumpens innedel renser luften for støv og partikler.

Varmekilder i boligen påvirker tydelig sensitive personers helse. De tradisjonelle ildstedene avgir forbrenningsgasser, og varmekilder med høy overflatetemperatur svir den uskyldige forurensningen i inneluften. Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i dårlig inneklima. For mange fører dette til irritasjoner i slimhinner og luftveier. Luft-til-luft varmepumper henter varme fra uteluften, og avgir varme ved å sirkulere inneluften gjennom innedelen av varmepumpen. Filtre i innedelen renser luften for støv og partikler, gitt at man er påpasselig med plassering og foretar nødvendig service og vedlikehold av systemet.

Norges Allergi og Astma Forbund (NAAF) anbefaler en pumpe av god kvalitet for de fleste mennesker. Fujitsus nye Extreme-pumper har veldokumenterte filtre som f.eks HEPA- eller elektrostatiske filtre, med tillegg av karbonfiltre.  Disse pumpene fjerner samtidig lukt og muggsporer som måtte befinne seg i luften.

Den nye generasjonen av luft/luft varmepumper, Fujitsu Extreme-serien, importeres nå på det norske markedet av FJ Klima Norge AS. Den ekstreme varmepumpeserien viser seg å være i en klasse for seg både i forhold til rensing av luft og når det gjelder å gi varme når man virkelig trenger det.  Mens andre pumper gir seg når utetemperaturen blir lavere enn -15°C, leverer Extreme-pumpene effektivt varme også når temperaturen faller til -25°C. Det har mye å si for inneklimaet, familiemedlemmenes helse og lommeboken.