Artikler

Slik kan varmepumpe lønne seg fra første dag

blank

Mange av de 60 000 huseierne som fikk installert varmepumpe i fjor, sparte penger på investeringen med en gang. Her får du regnestykket – og oversikt over de ulike typene.

40 til 50 prosent av norske eneboliger og småhus har skaffet seg varmepumpe, og i 2016 økte salget med 12 prosent fra året før.

– Det er mange som har oppdaget at det er en lønnsom investering, sier Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening.

Det finnes forskjellige typer varmepumpe på markedet, men de alle fleste velger luft-til-luft- varmepumpe. Den passer i hus som vanligvis varmes opp av elektrisitet eller ved, og ifølge Varmepumpeforeningens beregninger, gir den minst to til tre ganger så mye varme som den strømmen den bruker.

– Det geniale med luft-til-luft-varmepumpe er at den omdanner energien som er i uteluften, til varme vi kan dra nytte av inne. Det er en ressurs som uansett bare er der, og dermed er det veldig fornuftig for både lommeboken og miljøet å utnytte den, fortsetter Gulbrandsen.

Han anbefaler å kjøpe en varmepumpe tilpasset nordiske klima, for mange av disse kan hente energi fra uteluft helt ned til 25 minusgrader. Effekten synker i takt med at gradestokken kryper nedover, men varmen varmepumpen skaper, vil ofte være tilstrekkelig som hoved-oppvarmingskilde store deler av året. Men det henger også sammen med planløsning og hvor stort og godt isolert hus man har.

Regnestykke i pluss

Mellom 50 og 75 prosent av energiforbruket i private hjem går til oppvarming. Ved å velge energismarte oppvarmingsløsninger, vil man kunne redusere energiforbruket betraktelig.

Det er mange forhold som påvirker hvor store strømbesparelsene blir, men ifølge Tor Brekke i Enova, så oppdager mange at det blir et hyggelig regnestykke allerede fra første dagen.

– Dersom man låner hele summen det koster å kjøpe og installere en varmepumpe, og bruker pengene man sparer i strømutgifter på å betale renter og avdrag på lånet, vil man i mange tilfeller gå i pluss umiddelbart, opplyser han.

For med dagens lave låne- og innskuddsrenter, mener han det aldri før har vært så lønnsomt å investere i tiltak for å redusere oppvarmingsutgifter.

Og det er de som bor i boliger som forbruker mer enn 15 000 kWh i året som vil ha størst økonomisk utbytte av varmepumpe.

Miljøgevinst

– Bor man i en mindre leilighet eller et rekkehus med få yttervegger, har man normalt ikke så veldig høye strømutgifter. Men i en enebolig er det ikke unormalt at man forbruker 20–25 000 kWh i året, og da er varmepumpe svært lønnsomt.

Enova har blant annet regnet ut at en enebolig som bruker 25 000 kWh strøm i året, kan spare 4 800 kWh på en luft-til-luft-varmepumpe. Ut ifra en gjennomsnittlig strømpris på 1 kroner per kWh, vil man da spare strømutgifter på cirka 72 000 kroner i løpet av en femtenårs periode.

Brekke legger til at selv om besparelsene er gode for egen lommebok, har også en slik oppvarming en miljømessig gevinst.

– Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Gjennom en varmepumpe utnytter man den energien som ellers ville ligget som en uutnyttet ressurs utenfor huset, og man belaster heller ikke det nasjonale energisystemet. Derfor er slik oppvarming noe av det mest gunstige for miljøet, forteller han.

Dette koster varmepumpene

Prisen på et varmepumpesystem avhenger av type varmepumpe, merke, modell og hvor avansert den er. De kraftigste modellene med tidsstyring og temperaturkontroll er naturlig nok dyrere enn de enkle som kun har termostat. Gode varmepumper koster normalt fra 18 000 til flere hundre tusen kroner.

De ulike typer varmepumper

Luft-til-luft varmepumpe

Best for dem som bruker mer enn totalt 15.000 kWh per år.

Dette er den mest utbredte varmepumpen. Den henter energi fra uteluften og bruker den til å varme opp luften inne. Pumpen kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus, og man får igjen minst 2–3 ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker.

Gir ingen pengestøtte fra Enova.

Luft-til-vann varmepumpe

Best for deg som bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.

Denne henter energi fra uteluften og avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiator eller viftekonvektor. Dersom du skal bygge ny bolig, kan det være gunstig å investere i en luft-til-vann-varmepumpe, siden den både varmer opp rommene og tappevannet. Med denne varmepumpetypen vil du få igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker. Disse pumpene koster fra 60.000 til 130.000 kroner, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Ved 25 000 kWh i året vil du spare snaut 120 000 i løpet av varmepumpens levetid på normalt 12 til 15 år.

Du får inntil 20.000 kroner i støtte fra Enova.

Væske-til-vann varmepumpe

Best for boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.

Denne pumpen henter energi fra grunnvann, sjøvann, jord eller fjell og avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiator eller viftekonvektor. Kan være smart for deg som skal bygge ny bolig eller har vannbårent system i dag. Denne typen gir deg 3–4 ganger så mye varme som den strømmen den bruker.
Med en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr./kWh og et bruk på ca. 25 000 kWh vil du totalt kunne spare omtrent 150 000 kroner i løpet varmepumpens levetid, som normalt er 20 år.

Du får inntil 30.000 kroner i støtte fra Enova.

Kilde: Enova