Artikler

Ord og
uttrykk

blank

Man møter mange begreper når man begir seg inn i en verden av varmepumper. De ulike verdiene sier ulike ting om varmepumpens ytelse, og kan oppgis basert på ulike forutsetninger. Husk å skille mellom de ulike begrepene slik at man ikke sammenligner flere typer varmepumper på feil grunnlag. Her kommer en kort oversikt over begreper det kan lønne seg å ha noe kjennskap til.

Årsvarmefaktor

Årsvarmefaktoren angir forholdet mellom tilført og avgitt effekt gjennomsnittlige i løpet av ett år. Med andre ord hvor mye gratis effekt man får igjen for hver tilførte kW sett over ett år. Eksempelvis er den generaliserte årsvarmefaktoren for en luft-luft varmepumpe 2,8. Ut av dette tallet kan man lese følgende: for hver tilførte kW får man ut 2,8kW med varme. Om man trekker fra den ene kW varmepumpen bruker i strøm, sitter man igjen med 1,8kW som er gratis energi hentet fra uteluften.

Årsvarmefaktoren er representabel å bruke om man har lyst å se den gjennomsnittlige besparelsen man gjør per år da den tar høyde for svingninger i utetemperaturen. Husk likevel at det er det viktigste med en varmepumpe er at den gir god nok effekt ved lave utetemperaturer slik at du eliminerer størt mulig forbruk av tilleggsvarme (eks. elektriske ovner). Luft til luft: 2,8. Luft til vann: 3. Ventilasjon: 3,2. Væske til vann: 3,4. Merk at dette er generaliserte tall og verdiene vil varere fra de ulike produsentene og modellene. Se også «ord og utrykk» for mer info rundt de ulike begrepene.

COP (coeffecient of performance) / Virkningsgrad

COP eller varmefaktor angir også forholdet mellom tilført og avgitt effekt, men til forskjell fra årsvarmefaktoren sier denne noe om forholdet ved gitte temperaturer. Jo høyere dette tallet er, jo mer sparer man. Eksempelvis betyr en COP på 5 at varmepumpen ved 1kW tilført, avgir 5kW med varme, hvor 4 av disse kW er hentet fra gratis fra uteluften. Det er vanlig å oppgi denne verdien som nominell, som i praksis betyr +20 grader inne og +7 grader ute. Merk at COP-verdien vil avta når utetemperaturen synker. Hvor mye den synker er avhengig av kvaliteten på varmepumpen. Sjekk derfor varmepumpens COP-verdier også ved lave temperaturer før du kjøper, eks. ved -15-25oC. COP verdien vil også avta dersom varmepumpen sviver veldig hardt, derfor er det ofte lurt å overdimensjonere varmepumpen noe slik at den sviver på et lavere nivå.

Effekt og energi

Når vi snakker om effekt er det watt eller kilowatt (kW) det henvises til. Energi er et utrykk for å avgi varme og omtales ofte som kilowatt per time (kWt).

Kjølemedium

Kjølemediumet er den væsken/dampen som sirkulerer mellom inne- og utedelen og bidrar til å gjøre om energi fra uteluften til varme. I dag brukes en gass som heter R410A, en væske som lett fordamper. Ved å veksle mellom gass og flytende form, kan den oppta og avgi varme. Merk at demontering av en varmepumpe bør kun skje av godkjente varmepumpemontører som tapper gassen tilbake på tanker for å unngå utslipp.

Inverter teknologi

Moderne varmepumper benytter “inverter-teknologi”, dvs. trinnløs regulering av kompressoren. Med inverter-teknologi unngår man at varmepumpen får for mange start og stopp og reduserer på den måten slitasje på varmepumpens slitedeler. I tillegg er den med og bedrer virkningsgraden. Luft/luftvarmepumper med kun av/på- regulering frarådes med mindre varmepumpen brukes sjelden.