Artikler

Miljøvennlig oppvarming

blank

Lavere oppvarmingsutgifter gir mindre skadelige utslipp!

Norge har som mål om å gjøre befolkningen mer energieffektiv. De fleste av oss kan faktisk også gjøre mye for å redusere energiforbruket vårt. Noen tiltak koster, andre kan du gjennomføre helt gratis. Det trenger heller ikke være vanskelig.

Hvordan reduserer jeg forbruket?

Det enkleste er å begynne med slå av lyset i rom som ikke er i bruk og dra ut kontakten fremfor å ha elektriske apparater i standby. Videre kan en investere i sparepærer og velge utstyr som er energimerket. Alt dette vil gi en besparelse på energi, penger og miljø.

Har en lyst å spare mer penger og energi må en følgelig gjøre en større investering. Blant de rimeligste større tiltakene man kan gjøre er å installere en varmepumpe. I Norge går rundt 70 % av strømbruken til en gjenomsnittlig husholdning til oppvarming. Å bytte til en mer energisparende varmekilde gir dermed et stort potensial for å kunne redusere energiforbruket. Installering av en varmepumpe gjøres i de fleste tilfeller raskt og enkelt uten for store endringer på bygg og bolig.

Hvordan bidrar varmepumpen til å redusere forbruket?

Grunnen til at man sparer energi med en varmepumpe er fordi den henter mer enn 50 % av avgitt energi fra naturen – helt gratis! Dersom en varmepumpe bruker 1kW i strøm, henter 2kW med energi fra naturen vil den avgi 3kW med varme til boligen. En varmepumpe leverer med andre ord mer energi enn den bruker og du kan minske energiforbruket uten å få det kaldere i huset. Til sammenligning vil en elektrisk ovn bruke 1kW med strøm og gi 1kW med varme.

Hvordan bidrar varmepumpen til å redusere utslippene?

En varmepumpe har ingen forbrenning for å skape varme slik man har med biobrensel og fjernvarme. Den henter mesteparten av energien fra lagret solenergi i naturen og utnytter energien på en svært effektiv måte. En investering i varmepumpe vil redusere energiforbruket og når dette minskes reduseres også klimagassutslippet. I dag må vi i Norge normalt importere strøm for å dekke vårt eget behov og fokuset på å redusere energiforbuk og klimagassutslipp øker. Hvis vi i Norge klarer å redusere vårt eget forbruk slik at vi har overskudd av energi, kan vi eksportere ren vannkraft som erstattning for forurensende kraftproduksjon i utlandet. Det handler ikke lenger bare om å spare penger men også om den langsiktige gevinsten for miljøet. Med en luft-luft varmepumpe vil du redusere CO2 utslippet til huset ditt med nesten 50 % årlig. Mer om du velger en større installasjon som luft-vann, væske-vann eller ventilasjonsvarmepumpe.