Artikler

Kjøpetips

blank

Hvordan velge varmepumpe

Det finnes ingen fasitsvar på hvilken varmepumpe du bør velge. Til det finnes det for mange variable faktorer som er viktige når man skal velge. Her kommer en kort guide til hva en bør tenke gjennom før en velger varmepumpe.

For det første..

..vær obs på at det desverre selges varmepumper i Norge som i hovedsak er konstruert for å være aircondition i et varmere klima. Det beste rådet er å styre unna disse varmepumpene. Vær derfor oppmerksom på varmepumper som selges veldig billig da disse ikke alltid er varmepumper tilpasset nordiske klimaer og vil kunne svikte når temperaturen synker. Varmepumper fra ledende leverandører i nordiske utgaver vil fungere bra når det blir kaldt ute og vil ofte ha en god virkningsgrad også ved temperaturer lavere enn -15 grader. Les gjerne vår oversikt over ord og utrykk det kan være hensiktsmessig å vite noe om.

For det andre..

..tenk gjennom hvilken type varmepumpe du ønsker. Skal du for eksempel bygge nytt, rehabilitere eller bare gjøre et enkelt energieffektivt valg? Havner du under de to førstnevnte kategoriene kan du vurdere å investere i større anlegg som luft-vann, væske-vann eller ventilasjonsvarmepumper. Investeringskostnaden er høyere enn ved en enkel luft-luft varmepumpe, men til gjengjeld er besparelsen og levetiden mye høyere.

Er du i luft-luft kategorien finnes det flere faktorer å ta høyde for før man velger hvilken modell man skal installere. En seriøs aktør vil alltid ønske å komme på befaring i forkant av en anbefaling av hvilken varmepumpe som er den rette for deg. Rådgiveren vil blant annet på en befaring se på planløsing, areal, plasseringsmuligheter samt høre med deg om hvilket varmebehov og forventninger du har. Tenk derfor gjerne gjennom hvilke krav du setter til varmepumpen og hvilke forventninger du har til denne. Tenk også gjennom hva som er viktig for deg; er det høyest mulig besparelse, lavest mulig lydnivå, design, gode filter eller andre ting?

Når det gjelder varmepumper får man det man betaler for. En dyr modell har generelt høyere effekt, mer stillegående, bedre filter og yter mer ved lavere temperaturer. Det kan også være lurt å sjekke at prisen du har fått på varmepumpen er inkludert montering og at bedriften du kjøper av tilbyr service og oppfølgning.
Hvilken varmepumpe du bør velge påvirkes altså av flere faktorer og det er vanskelig å gi en konklusjon på hvilken varmepumpe du bør velge. Men ved å stille de riktige spørsmålene og tenke gjennom hva man egentlig har behov for, samt handler av en seriøs aktør, kan du være trygg på å ende opp med en tilfredsstillende varmepumpe.

Huskeliste når du skal kjøpe varmepumpe

Har leverandøren godt renommé?
Be om referanser og sjekk dem!
Be om pris inkludert montering.
Inkluderer monteringen etterkontroll?
Inngå skriftlig kontrakt og ta med alle løfter fra leverandør.
Benyttes en fagforhandler er det lettere å avklare forhold rundt garantier, service og deler.
Be om skriftlig brukerveiledning som viser hvordan anlegget skal drives og reguleres. Brukerveiledningen bør helst være på norsk.
Varmepumpen bør installeres av fagfolk.
Sjekk med leverandøren hva slags vedlikehold som må til for å få god driftssikkerhet. Det er vanlig at filtre må byttes hver 6. måned for å opprettholde filtreringseffekten.
Sammenlign ulike varmepumpers varmefaktor ved samme temperatur. Sjekk også hvordan effektfaktoren blir ved lave temperaturer.
Sjekk antatt levetid, anslagsvis 10–15 år.
Sjekk at pumpen er stor nok for ditt behov. De vanligste varmepumpene har en varmeytelse på 4 til 7 kW.
Sjekk at varmepumpen er tilpasset norsk vinter. Den bør ha varmekabel i bunnpanne/dreneringskanal. Sjekk også at varmepumpen tåler saltholdig luft, noe som er vanlig langs kysten.
Sjekk at pumpen har trinnløs regulering/inverter. Det vanligste kjølemediet er i dag R-410A
Sjekk lydnivået. Luftvarmepumpen kan lage en del støy både ute og inne. Varmepumper skal tilfredsstille de krav som stilles til støy i byggeforskriften. Siden varmepumpen ikke er avslått om natten er det nattkravet på 35 som er gjeldende.
Sjekk innspart energi over varmepumpens levetid. Besparelse på for eksempel 4.800 kWh/år og 10 års levetid gir en total besparelse på 48.000 kWh (kr 48.000 ved antatt gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh).
For forbruker gjelder 5 års reklamasjonsrett på hele anlegget, både produkt og installasjon.

(kilde: Enova.no)

Husk! Ikke kvitt deg med alle andre varmekilder i hjemmet. En varmepumpe skal aldri dimensjoneres til å dekke mer enn 70-90 % av boligens varmebehov. På de kaldeste dagene vil varmepumpen kunne trenge hjelp.