Artikler

Kjenner du til Enovatilskuddet som gir økonomisk bistand til energi- og klimatiltak ?

blank

Enova har en rekke støtteordninger hvor de gir økonomisk bistand til energi- og klimatiltak, både for det offentlige, og næringsmarkedet. Denne økonomiske hjelpen kalles Enovatilskuddet.

Hvordan?

Etter at energitiltakene er gjennomført, registrerer du kvitteringene, dokumentasjon og fakturaer hos Enova. Husk å få med alt! Det du ikke registrerer, får du heller ikke støtte til. Hvor mye penger du får igjen varierer fra tiltak til tiltak. Pengene vil være på kontoen din innen få uker.

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en Fujitsu luft-til-luft-varmepumpe er et slikt tiltak. En luft-til-luft-varmepumpe støttes ikke fra Enova, MEN det er ingen regel uten unntak.

Luft-til-luft-varmepumpe

er den vanligste typen varmepumpe i Norge. Kort forklart henter en slik varmepumpe varme fra luften ute, og blåser den inn i boligen. Fujitsu Extreme Moderne varmepumper kan hente varme fra uteluften helt ned til -25 °C. Dette er en forholdsvis rimelig løsning, som gir god energibesparelse.

Fujitsu luft-til-luft-varmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Bruker mer enn totalt 15.000 kWh per år
 • Bor i et område med milde vintre eller har lang fyringssesong.
 • Bruker panelovner til oppvarming i dag.
 • Har åpen planløsning slik at varmen fordeles fritt.
 • Har alternative varmekilder for de kaldeste periodene.
 • Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å etterisolere eller bytte vinduer.

Gode grunner til å velge Fujitsu luft-til-luft-varmepumpe:

 • Er lett å installere, og kan benyttes i de fleste boliger.
 • Har termostatstyring som gir reduserte strømkostnader.
 • Koster relativt lite med tanke på hvor mye energi du sparer.
 • Kan kjøres i revers, og dermed fungere som aircondition.
 • Sørger for jevn varme og filtrerer vekk støvpartikler.

Merk: Luft-til-luft varmepumpe gir ingen støtte alene, MEN støttes hvis du samtidig fjerner oljekamin og oljetank

Les mer nedenfor under “Eksisterende bolig – Fjerning av Oljekamin og Oljetank samtidig med installasjon av Luft-til-luft varmepumpe – kr. 6.000 i støtte”.

Eksisterende bolig:

Varmestyringssystem – inntil kr. 4.000 i støtte

Du får inntil 4.000 kroner i støtte når du får installert et varmestyringssystem.

Et varmestyringssystem gir deg kontroll over energibruken din. Du kan tidsstyre varmen i huset, ut fra hvilken tid på døgnet det er og om du er hjemme eller ikke. Når du får kontroll på energibruken, sparer du også energi og penger.

Et varmestyringsanlegg egner seg godt for deg som:

 • Ønsker en smart løsning som gir deg større kontroll på energibruken din.
 • Bor i en bolig som kan deles inn i flere varmesoner.
 • Har anledning til å senke temperaturen i perioder på fem timer eller mer.

Fujitsu luft-til-vann varmepumpe – inntil kr. 20.000 i støtte

Du får inntil 20.000 kroner i støtte når du skaffer deg en luft-til-vann-varmepumpe.

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

En luft-til-vann-varmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Er på utkikk etter en fornybar varmekilde.
 • Bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.
 • Bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong.
 • Skal erstatte den gamle oljefyren. Visste du at du kan få tilbake penger når oljefyren fjernes?
 • Har vannbårent varmesystem i huset. Har du ikke et slikt system, kan Enova gi deg støtte.

Fjerning av Oljefyr og Oljetank – inntil kr. 20.000 i støtte

Få 20.000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en av følgende varmeløsninger som støttes av Enova: biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme.

Har du en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg? Bytt til en varmeløsning som støttes før 2019 og få dobbelt så mye i støtte for fjerningen av oljefyren og oljetanken. Den klimavennlige varmekilden vil gjøre energiutgiftene lavere, og standarden på huset høyere.

Fjerning av oljefyr og oljetank egner seg for deg som:

 • Har et vannbårent system i huset.
 • Ønsker å erstatte fossil oppvarming med en mer klimavennlig løsning.
 • Vil fase ut fossil oppvarming før forbudet trer i kraft i 2020.

Fjerning av Oljekamin og Oljetank samtidig med installasjon av Fujitsu luft-til-luft varmepumpe – kr. 6.000 i støtte

Du får kr. 6.000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og oljetank samtidig som du legger om til en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller en Fujitsu luft-til-luft-varmepumpe.

Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Gode grunner til å fjerne oljekamin og tank:

 • I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje.
 • Du slipper å frykte oljelekkasjer.
 • Du slipper oljelukt.
 • Andre varmekilder kan gi større varmeutbytte enn olje.
 • Du reduserer klimagassutslippene.

Nybygg:

Varmestyringssystem – inntil kr. 4.000 i støtte

Samme som ovenfor…

Fujitsu luft-til-vann varmepumpe – inntil kr. 20.000 i støtte

Samme som ovenfor…

Avtrekksvarmepumpe – inntil kr. 20.000 i støtte

Du får inntil 20.000 kroner i støtte når du skaffer deg en avtrekksvarmepumpe.

En avtrekksvarmepumpe, også kalt ventilasjonsvarmepumpe, kan dekke en betydelig del av oppvarmingsbehovet ditt. Den henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken, og gjenbruker den til romoppvarming, varmtvann og forvarming av frisk luft.

En avtrekksvarmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Vil ha en fornybar varmekilde.
 • Har avtrekksventilasjon, men ikke balansert ventilasjon.
 • Bor i leilighet eller en godt isolert bolig med lite varmetap gjennom tak og vegger.
 • Har vannbåren gulvvarme og ønsker et rimelig og plassbesparende alternativ til separat varmesentral, bereder, automatikk og ventilasjon.

Væske-til-vann varmepumpe – inntil kr. 30.000 i støtte

Du får inntil 30.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe.

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset.

En væske-til-vann-varmepumpe egner seg godt for:

 • Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
 • Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.
 • Deg som skal fjerne oljefyren. Visste du at du kan få penger tilbake for fjerning av oljefyren?
 • Boliger med vannbårent varmesystem. Har du ikke dette, kan Enova gi deg støtte.

Kilde: enova.no