Artikler

Hvor mye kan jeg spare med varmepumpe?

blank

Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader ved å installere en Fujitsu varmepumpe avhenger av en rekke forhold.

Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader ved å installere en Fujitsu varmepumpe avhenger av en rekke forhold, som bl.a:

 • hvor stor boligen din er
 • hvor høyt energiforbruk du har
 • hvor godt isolert boligen din er
 • om varmepumpen er riktig dimensjonert
 • hvordan klimaet er der du bor
 • hvilken varmepumpe du velger
 • pris på strøm, olje, parafin og ved

Hvordan en varmepumpe dimensjoneres, installeres og brukes, avgjør også hvor mye du kan spare. Enova har laget beregninger som viser sannsynlige besparelser med varmepumpe. Disse gir en god pekepinn på hvilken besparelse du kan forvente. Hvor mye du faktisk sparer, avhenger ikke bare av varmepumpen, men hvordan du bruker den er også viktig.

Dette kan du spare med ulike typer varmepumper

Ifølge beregninger fra Enova er sparepotensialet med:

 • Luft-til-luft-varmepumpe: Fra ca kr 2 500  til kr 6 500 årlig
 • Luft-til-vann-varmepumpe: Fra ca kr 4 500 til kr 15 000 årlig
 • Bergvarmepumpe (væske-til-vann-varmepumpe): Fra ca kr 7 500til kr 19 000årlig
 • Avtrekksvarmepumpe: ca kr 7 100 for en bolig med energibehov 25000 kWh årlig

Tallene tar utgangspunkt i energibehov fra 15 000 kWh til 50 000 kWh årlig (40 000 kWh for luft-til-luft-varmepumpe), og energipris på 85 øre/kWh.

Kilde: Enova