Artikler

Energibesparelse

blank

Ved å investere i en varmepumpe får du topp komfort hele året, lunt og godt om vinteren svalt om sommeren, samtidig som strømregning blir mye lavere.

Hvor mye kan jeg spare (luft/luft)?

Strømforbruk i en typisk enebolig 25000 KWt
Andel som brukes til oppvarming (ekskl. varmtvann) 70%
Andel som kan erstattes med varmepumpe 70%
Besparelse prosent (Årsvarmefaktor, avhengig av lokalt klima) 60-75%
Pris per kWt(i fyringssesongen) 85øre
Årlig besparelse 6250 – 7800 Kr

Inflasjon i strømprisene er ikke medtatt i ovenstående beregning, men det er en klart stigende trend på energi kostnaden i en stadig mer miljøbevisst og energi krevende verden. Klikk her for vår analyse Våre kundeveileder kan hjelpe deg med å vurdere ditt besparelse potensiale.

Merk

Tallene for prosentandel brukt til oppvarming og andel som kan erstattes av varmepumpe avhenger selvfølgelig av bruksmønster og planløsning, men tallene brukt her er verdier som brukes av anerkjente kilder som ENOVA, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Hvordan er dette i forhold til lokalt klima?

Kystnære strøk med relativt lang fyring sesong med relativt høy gjennomsnittstemperatur har tradisjonelt vært ideelle for varmepumper. Men de senere år har vi sett en rivende utvikling på varmepumpene og ytelsen ved lave temperaturer er vesentlig forbedret. Vår beste modell Fujitsu Extreme Performance arbeider effektivt ned til -30 °C, og gir over 4,8 kW varme ved -15 °C!

Hvor forskjellig er dette for forskjellige produkt?

I boliger med middels til stort energibehov, og spesielt for de som ligger i kaldere innlandsstrøk vil valg av riktig produkt være avgjørende for total økonomien. Dette kommer klart frem i den siste sammenlignings testen publisert i Dine Penger nov. 2007. I boliger med lave til moderate energi behov plassert i kystnære strøk vil forskjellen være mindre. Konkrete eksempel? Link til Dine Penger test rapport

Ødelegges ikke hele regnestykket når man bruker varmepumpen til kjøling om sommeren?

Nei, husk at en moderne varmepumpe ved typiske norske sommertemperaturer har en virkningsgrad på ca 4, samt at kjølebehovet begrenser seg til relativt korte perioder, la oss ta et eksempel: Et normalt bolighus som pga store vinduer trenger litt avkjøling på de varmeste sommerdagene Ute-temperatur 25-29 °C, ønsket innetemperatur 20-22 °C. Kjølebehovet begrenser seg til gjennomsnittlig 4 timer om ettermiddagen 20 dager i året. Totalt 80 timer med et snittforbruk på ca 1kW og med sommerpris på strøm lavere enn 50øre/kWt, så utgjør dette maksimalt 50 kr i økt energiforbruk. Eller ca 600km kjørt med nevnte Golf. Det er vel komforten og søvnkvalitet verdt?

Hvordan er kostnaden per kWt for varmepumpe i forhold til andre energi kilder?

Vår analyse finner du her…

Luft/luft vs. luft /vann – hvor mye kan jeg spare (luft/vann) ?

I besparelse sammenheng så vil normalt et godt luft vann anlegg komme vesentlig bedre ut enn et luft – luft anlegg av følgende årsaker: 1.En dekker en større del av oppvarmingsbehovet da en som oftest velger å legge vannbåren varme i alle oppholdsrom. 2.En luft – vann pumpe vil normalt også redusere energi forbruket til tappevann oppvarming siden den også varmer dettevannet som brukes til dusjing etc.. 3.En luft vann pumpe har normalt en noe høyere årsvarmefaktor enn luft – luft En skal likevel være oppmerksom på at en mister muligheten til kjøling når en velger luft-vann.

Strømforbruk i en typisk enebolig 25000 KWt
Andel som brukes til oppvarming (inkl. andel av varmtvann) 85%
Andel som kan erstattes med varmepumpe 90%
Besparelse prosent (Årsvarmefaktor, avhengig av lokalt klima) 65-85%
Pris per kWt (i fyringssesongen) 85øre
Årlig besparelse 10500 – 13800 Kr

Inflasjon i strømprisene er ikke medtatte i ovenstående beregning, men det er en klart stigende trend på energi kostnaden i en stadig mer miljøbevist og energi krevende verden.

Klikk her for link til vår analyse… Våre kundeveileder kan hjelpe deg med å vurdere ditt besparelse potensiale.