Skip to content

Sjekk ditt energiforbruk

– og hvilken besparelse du kan gjøre
Bli din egen energirådgiver! Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke. Energiportalen kan brukes som simuleringsverktøy til  å utforske tiltak som virker inn på energibruken i boligen din.

Tjenesten er levert av Entelligens AS – Norges ledende selskap på energirådgivning til boligmarkedet.

Kjør en gratis energianalyse av din bolig

Bli din egen energirådgiver og prøv dette simuleringsverktøyet til å utforske tiltak som virker inn på energibruken i boligen din.  Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke.

— fra en av våre forhandlere

eller